End-to-end IoT riešenie SPIDEXTM od OWON umožňuje svojim partnerom vytvárať a udržiavať svoj vlastný softvérový ekosystém od nuly na vrchole existujúcej IoT platformy OWON (súkromný cloud + inteligentná brána + okolité zariadenia) a ďalej prispôsobovať svoj systém jedinečným funkciám a užívateľským skúsenosti pre rôzne aplikácie.Výrazne tak ušetríte svoje úsilie a investície do budovania hardvéru, ktorý využíva technológiu Local-Area-Network, pričom im stále poskytuje maximálnu flexibilitu pri navrhovaní systému podľa požiadaviek projektu.Partneri OWON si mohli vybrať z DVOCH možností pri navrhovaní vlastného cloudového serverového programu alebo integrovať riešenie OWON do svojho existujúceho systému a ďalej navrhovať vlastný softvér na aplikačnej vrstve, ako je mobilná aplikácia a počítačový panel.

OWON bude neustále aktualizovať CPI/API, aby udržal krok s rozširovaním vášho systému.

WhatsApp online chat!