Komplexné riešenie IoT spoločnosti OWON SPIDEXTM umožňuje svojim partnerom vytvárať a udržiavať svoj vlastný softvérový ekosystém od nuly k existujúcej platforme IoT spoločnosti OWON (súkromný cloud + inteligentná brána + okolité zariadenia) a ďalej prispôsobovať ich systém jedinečným funkciám a užívateľským potrebám. skúsenosti s rôznymi aplikáciami. Takto významne ušetrite svoje úsilie a investície do budovania hardvéru strávením technológie Local-Area-Network a zároveň im poskytnite maximálnu flexibilitu pri navrhovaní systému podľa požiadaviek projektu. Partneri OWON si mohli pri návrhu vlastného cloudového serverového programu vybrať z DVA možností, alebo integrovať riešenie OWON do svojho existujúceho systému a ďalej navrhnúť svoj vlastný softvér aplikačnej vrstvy, ako napríklad mobilný APP a PC dashboard.

 OWON bude neustále inovovať CPI / API, aby držal krok s rozšírením vášho systému.


Online chat WhatsApp!