Prispôsobenie APP

Prispôsobenie APP:

● Prispôsobí logo APP a domovskú stránku

● Odošlite APP do Android Marketu a App Store

● Aktualizácia a údržba APP

WhatsApp online chat!