2. Brána OWON do cloudu tretej strany.

Brána do cloudu CPI:

Popisuje rozhranie komunikačného protokolu medzi hardvérom OWON a cloudovým serverom.

WhatsApp online chat!