Riešenie pre správu energie je konfigurovateľný systém správy budov Mini Building, ktorý je ideálny pre
rôzne ľahké komerčné projekty, ako sú školy, kancelárie, obchody, sklady, byty, hotely, opatrovateľské domy atď. Je možné nasadiť súkromný server typu back-end a palubnú dosku počítača je možné nakonfigurovať v súlade s jedinečnými požiadavkami projektu, napríklad ako:
• Funkčné moduly: prispôsobenie ponúk palubnej dosky na základe požadovaných funkcií;
• Mapa nehnuteľností: vytvorte mapu nehnuteľností odrážajúcu skutočné poschodia a miestnosti v priestoroch;
• Mapovanie zariadení: porovnajte fyzické zariadenia s logickými uzlami v rámci mapy vlastností;
• Správa užívateľských práv: vytvorenie rolí a práv pre riadiace štáby pri podpore obchodnej prevádzky.

Energy control
Regulácia energie
Temp Humd control
Ovládanie Temp Humd
Temperature control
Ovládanie teploty

Online chat WhatsApp!