Energy Management Solution je konfigurovateľný mini systém riadenia budov, ktorý je ideálny pre
rôzne ľahké komerčné projekty, ako sú školy, kancelárie, obchody, sklady, byty, hotely, domovy s opatrovateľskou službou atď. Je možné nasadiť súkromný server typu back-end a dashboard PC možno nakonfigurovať podľa jedinečných požiadaviek projektov, ako sú napríklad as:
• Funkčné moduly: prispôsobte ponuky dashboardov na základe požadovaných funkcií;
• Mapa nehnuteľností: vytvorte mapu nehnuteľností, ktorá odráža skutočné podlahy a miestnosti v priestoroch;
• Mapovanie zariadení: zladenie fyzických zariadení s logickými uzlami v rámci mapy vlastností;
• Správa užívateľských práv: vytvárať úlohy a práva pre riadiacich pracovníkov pri podpore obchodnej činnosti.

Energy control
Kontrola energie
Temp Humd control
Kontrola teploty bahna
Temperature control
Ovládanie teploty

WhatsApp Online Chat!