Private Cloud Deployment

Nasadenie do privátneho cloudu:

● Nasadzuje program cloudového servera OWON do súkromného cloudového priestoru zákazníkov

● Odovzdajte back-endovú platformu pre správu zákazníkovi

● Aktualizácia a údržba programu cloudového servera a APP


Online chat WhatsApp!