Nasadenie súkromného cloudu

Nasadenie súkromného cloudu:

● Nasadí program cloudového servera OWON na súkromný cloudový priestor zákazníkov

● Odovzdajte zákazníkovi platformu back-end manažmentu

● Aktualizácia a údržba cloudového serverového programu a APP

WhatsApp online chat!