MBMS 8000 je konfigurovateľný systém Mini Building Management System ideálny pre rôzne ľahké komerčné projekty, ako sú školy, kancelárie, obchody, sklady, byty, hotely, opatrovateľské domy atď. Naši zákazníci si môžu vybrať z rôznych riešení v oblasti energetického manažmentu, riadenia TZB a ochrany životného prostredia monitorovacie zariadenia. Je možné nasadiť súkromný server typu back-end a palubnú dosku počítača je možné nakonfigurovať v súlade s jedinečnými požiadavkami projektu, napríklad:

• Funkčné moduly: prispôsobenie ponúk palubnej dosky na základe požadovaných funkcií;

• Mapa nehnuteľností: vytvorte mapu nehnuteľností odrážajúcu skutočné poschodia a miestnosti v priestoroch;

• Mapovanie zariadení: porovnajte fyzické zariadenia s logickými uzlami v rámci mapy vlastností;

• Správa užívateľských práv: vytvorenie rolí a práv pre riadiace štáby pri podpore obchodnej prevádzky.

SVETELNÝ SPÍNAČ 600
TERMOSTAT VENTILÁTORA 504
DINRAIL RELÉ 432
POWER CLAMP 321
SNÍMAČ IZBY 323
Svetelné relé SLC631

Online chat WhatsApp!