Riešenie starostlivosti o seniorov je konfigurovateľný systém správy budov Mini Building, ktorý je ideálny pre
opatrovateľské domy. Môžete si vybrať z rôznych zariadení na správu energie, HVAC a zariadení na monitorovanie životného prostredia. Je možné nasadiť súkromný server typu back-end a palubnú dosku počítača je možné nakonfigurovať v súlade s jedinečnými požiadavkami projektu, napríklad:
• Funkčné moduly: prispôsobenie ponúk palubnej dosky na základe požadovaných funkcií;
• Mapa nehnuteľností: vytvorte mapu nehnuteľností odrážajúcu skutočné poschodia a miestnosti v priestoroch;
• Mapovanie zariadení: porovnajte fyzické zariadenia s logickými uzlami v rámci mapy vlastností;
• Správa užívateľských práv: vytvorenie rolí a práv pre riadiace štáby pri podpore obchodnej prevádzky.

Elderly Care Dashboard
Panel starostlivosti o seniorov
Elderly Care Monitoring
Monitorovanie starostlivosti o seniorov
Vital Signs Record
Záznam vitálnych funkcií

Online chat WhatsApp!