Elderly Care Solution je konfigurovateľný systém Mini Building Management System, ktorý je ideálny pre
domovy dôchodcov. Môžete si vybrať z množstva zariadení na správu energie, HVAC a zariadení na monitorovanie prostredia. Môže sa nasadiť súkromný server typu back-end a dashboard počítača možno nakonfigurovať v súlade s jedinečnými požiadavkami projektov, ako napríklad:
• Funkčné moduly: prispôsobte ponuky dashboardov na základe požadovaných funkcií;
• Mapa nehnuteľností: vytvorte mapu nehnuteľností, ktorá odráža skutočné podlahy a miestnosti v priestoroch;
• Mapovanie zariadení: zladenie fyzických zariadení s logickými uzlami v rámci mapy vlastností;
• Správa užívateľských práv: vytvárať úlohy a práva pre riadiacich pracovníkov pri podpore obchodnej činnosti.

Elderly Care Dashboard
Informačný panel pre staršie osoby
Elderly Care Monitoring
Monitorovanie starostlivosti o starších ľudí
Vital Signs Record
Záznam vitálnych príznakov

WhatsApp Online Chat!